Co bude nového místo "staré pošty"

15.04.2020


"Budova je navržena jako dvoupodlažní. V přízemí je provoz obecního úřadu, komunikační prostor pro přístup do sálu v patře a šatna pro návštěvníky, pronajímatelné komerční prostory a technické zázemí. V patře budovy je společenský

sál s přibližnou výměrou 250 m2, kapacitou pro taneční zábavu pro 150 návštěvníků

se dvěma šatnami pro účinkující, provoz občerstvení a baru se zázemím a hygienické zařízení. Budova obecního domu je navržena s předpokladem budoucího možného umístění sportovní plochy na severozápadní straně objektu o rozměrech hřiště cca 40x20m, dvě šatny se zázemím a nářaďovna nebo sklad. V návrhu je zohledněna i možnost zastřešení prostoru hřiště. Objekt by měl působit jako přirozené centrum obce. Zdůrazněn je vstup do budovy, společenská funkce sálu a její propojení do prostoru návsi. Odhad nákladů stavby je vyčíslen na 46,8 mil. Kč. Odhad nákladů na provoz - energie, úklid a provoz cca 1 úvazek (po odečtení příjmů z trvalých nájmů) cca 400 tis. Kč. V tomto není započítán pronájem sálu a pronájem prostor po stávajícím

úřadě, kde by mohl být obvodní a dětský lékař Pokud bych mohl započítat i tento nájem, lze na provoz nového obecního domu předpokládat náklady kolem 0.....

Představa financování výstavby obecního domu je asi taková. Pokud se začne stavět v roce 2016 bude mít obec našetřeno minimálně 10 mil. Kč (již nyní, při stávajících investicích se nám daří cca 3 mil. Kč ročně šetřit). Naše snaha bude využít případného dotačního titulu a na zbytek bychom si vzali úvěr se splatností max. 10 let. Rozhodně nehodláme zadlužit obec tak, aby nezbylo na opravy a další investice....." Tolik slovo starosty ve Zpravodaji 1/2014, zdůrazňuji rok 2014, rok voleb zastupitelstva.

Masáž voličů už ale začala ve Zpravodaji 1/2013, cituji:

"V nové budově by měl sídlo obecní úřad a stávající budova úřadu by se mohla pronajmout - optimální místo pro dětského a obvodního lékaře. Dále zde musí být prostor pro společenský sál, určený nejen pro konání plesů a tanečních zábav - zájem

o tyto akce je zřejmý z hojné účasti na hřišti u občerstvení "Pod Břízkami" - jedněm působí radost, druhým chmurné chvíle, kdy jim hlasitá hudba a zpěv nedopřává spánek. Chápu obě strany a budu se snažit hledat kompromis tak, aby spokojenost byla na obou stranách. Až se hudba schová do nového obecního domu, bude problém vyřešen, a to i v případě nepříznivého počasí. Novou budovu lze využít i k dalším společenskokulturním a sportovním aktivitám (relaxační cvičení, cvičení s dětmi, taneční, pořádání hudebních koncertů, školení, setkávání zájmových skupin - seniorklub, SPOZ a další). Rád bych, aby tu zůstala masna s možností občerstvení a dále například zubní lékař. Se stavbou obecního domu bychom dali do pořádku i parkoviště před hřištěm a novým domem....."

K prodejně masny se vrátíme později.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky